Donderdag 31 januari 2019: Alpha introductieavond Doetinchem

Donderdag 31 januari 2019 wordt de nieuwe Alpha geïntroduceerd tijdens een gezellige avond. De avond weerspiegelt de Alpha bijeenkomsten goed:

 1. Gezellige, heerlijke maaltijd met leuke ontmoetingen.
 2. Inleiding van het thema.
 3. Toelichting op de Alpha cursus
 4. Gezellige ontmoeting met een drankje en hapje.

Meer informatie vindt je in de Alpha uitnodigingsflyer 2019. Bij de link “Download cursusmateriaal” kun je de uitnodiging downloaden. Je kunt je al aanmelden: na de Alpha introductieavond worden er 10 Alpha avonden en een weekend georganiseerd. Op de pagina “Data 2019” vindt je de concrete data terug.

Geïnteresseerd? Sluit je aan en doe mee aan het avontuur dat Alpha heet.

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Donderdag 31 januari 2019: Alpha introductieavond Doetinchem

Uitnodiging Youth Alpha 2018

De datum is bekend geworden: donderdag 4 oktober as.

Op donderdag 4 oktober as. start de interkerkelijke Youth Alpha. Alle tieners van 12 tot 18 jaar zijn van harte uitgenodigd.

Deze Alpha cursus wordt door een enthousiast aantal jongeren uit Doetinchem georganiseerd en het interkerkelijke Alpha team (volwassen Alpha) ondersteunt dit initiatief van harte. De uitnodigingstekst kan worden gelezen in de volgende link:

Uitnodiging interkerkelijke Youth Alpha Doetinchem 2018

De Youth Alpha start op donderdag 4 oktober en wordt op 8 dinsdagavonden en één weekend georganiseerd. Net als voor de volwassen Alpha geldt: dit avontuur mag je niet missen, want Alpha inspireert en maakt een leven met Jezus avontuurlijk.

Locatie: Wijkgebouw het Trefpunt, Nieuweweg 143, Doeitnchem.

Deelnemers: Leeftijd 12 – 18 jaar

Opgave en informatie: Jovanka van Huet Lindeman, e-mail Youthalphadoetinchem@hotmail.com, telefoon 06 2063 4614.

Actuele informatie kan worden gevonden via de Facebook pagina Youth Alpha Doetinchem.

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Uitnodiging Youth Alpha 2018

Hoe nu verder? Afsluiting Alpha 2018

Hoe nu verder? Na een introductie, 10 avonden en 1 weekend stopt nu de Alpha-cursus 2018. We hadden beloofd aan het begin van de Alpha dat het een avontuur kon worden en dat is bevestigd door meerdere cursisten. De Alpha is een eerste stap of vernieuwde stap geworden in een leven samen met God, in dienst van God en in afhankelijkheid van Zijn trouw en liefde.

Romeinen 12: 2: ‘Doe niet zoals de mensen die zonder God leven, maar leef als nieuwe mensen.  Want God geeft jullie de wijsheid om zijn wil te kennen. Daardoor weten jullie wat goed en volmaakt is, en waar God blij mee is.’

Hoe nu verder? Een leven met Christus is een ander, rijker leven. Het is niet meer belangrijk wat voor status we hebben, hoeveel we bezitten, wie we in ogen van anderen zijn. Oude gewoonten en keuzes die schadelijk zijn voor onze relatie met Jezus Christus en onze naasten worden vervangen door een nieuw, rijker leven. Jezus kent ons zoals wij “zijn”. We veranderen steeds meer naar het beeld van onze Here Jezus door de vrucht van de Heilige Geest die bestaat uit liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, mildheid, tederheid en zelfbeheersing (Galaten 5:22). Als we dicht bij Hem blijven leven, blijven we groeien en ontvangen we gaven in dienst van Zijn Koninkrijk en om Zijn naam te eren.

Dus alles is nu direct een succesverhaal? Nee, helaas niet. God belooft ons geen leven zonder verdriet, pijn of vragen. Wel belooft Hij ons een leven met Hem. Hij heeft ons Zijn Woord gegeven. In dat Woord, de Bijbel, heeft Hij leefregels gegeven die goed zijn voor ons. Net als verkeersborden die de wanorde in het verkeer moeten veranderen in orde. Zo zijn Gods leefregels goed voor ons. Ze beknellen ons niet, maar geven ons leven richting en voorkomen dat wij opnieuw slaaf van de zonde kunnen worden.

Nu we het wonder van het kruis hebben leren ontvangen, is ons nieuwe leven begonnen. Net als bij een baby ontvangen we eerst melk om te groeien. We kunnen echter niet volwassen worden door melk alleen. Daarom moeten we vast voedsel leren eten. Vast geestelijk voedsel leer je eten door bijvoorbeeld:

 • De Bijbel te lezen, dagelijks te bidden en tijd vrij te maken exclusief voor God
 • Je aan te sluiten bij een kerk en deel te nemen aan de samenkomsten en activiteiten van de gemeente.
 • Jezelf beschikbaar te stellen in dienst van God. Hij zal je laten zien waarvoor je jouw tijd en capaciteiten mag inzetten.
 • deel te nemen aan Bijbelstudiegroepen, goede conferenties en natuurlijk de Bètakring (After-Alpha).

Waarom zouden we al die moeite doen om te groeien en volwassen te worden in het geloof? Kost het ons niet meer dan dat het oplevert? Zeker niet! God heeft altijd het beste met ons voor. Hij heeft Zijn eigen Zoon niet gespaard om ons leven tot in eeuwigheid te redden. Uit dankbaarheid daarvoor mogen we ons leven op Hem richten en zo getuigen van het offer van de Here Jezus.

Romeinen 12: 1 ‘Vrienden, jullie weten hoe goed God voor ons is. Daarom vraag ik jullie: Geef jezelf als een geschenk aan God. Laat je leven een offer zijn dat God graag wil aannemen. Dat betekent: Leef als mensen die bij God horen. Want dat is de juiste manier om God te vereren.’

Een leven als offer voor God betekent dat wij ook onze oren, ogen, handen, voeten, tijd, geld, seksualiteit en ambities in Zijn dienst stellen. Paulus vergelijkt ons leven als christen – volgeling van Jezus – met een wedstrijd op de renbaan. Als wij bemoedigd door medechristenen om ons heen de last van de zonde willen afwerpen, dan moeten we ons bekwamen zoals een atleet voor een wedstrijd. Een atleet bereikt zijn doelen ook niet met één training en wedstrijd. Hij moet door teleurstellingen heen, hij zal pijn ervaren en hij moet volhardend in zijn training zijn om de wedstrijd te kunnen winnen (Hebreeën 12: 1). Wat is de beloning voor de overwinnaars van de wedstrijd in dienst van Jezus? Een leven met de Heer van het leven zelf. Dat is een eer die nooit verloren gaat! (1 Korinthe 9: 25).

Jezus heeft beloofd dat Hij bij ons blijft. Hij bemoedigt ons, Zijn Heilige Geest traint ons om meer bekwaam te worden en Hij vangt ons op als we vallen of geblesseerd raken.

We hebben een opdracht voor de wereld en de Heer van deze grote opdracht heeft beloofd altijd bij ons te zijn: Matteüs 28: 20: ‘…..En vergeet nooit: Ik ben altijd bij jullie, totdat de nieuwe wereld komt.’

Ik wil een lied uit de eerste Alpha bijeenkomst in herinnering brengen: “Ik heb Jezus nooit gezien”. Luister het lied nog maar eens als je geloven lastig vind….

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Hoe nu verder? Afsluiting Alpha 2018

Hoe zit het met kerk?

Met het woord “kerk” zijn vele associaties verbonden: kerkgebouw, kerkdienst, dominee, stoffig, niet meer van deze tijd……. Deze associaties zijn ontstaan door ervaringen en/of herinneringen waarbij een eenzijdig beeld van de kerk ontstond. In de Bijbel komt het woord “kerk” niet voor, er wordt in de Bijbel gesproken over de “gemeente”. De gemeente is de groep volgelingen van Christus die elkaar op zoeken om met elkaar onderwijs te ontvangen, samen te bidden, elkaar te bemoedigen, samen Avondmaal te vieren en Gods Naam te eren. Het Griekse woord dat in het Nieuwe Testament wordt gebruikt is “koinonia” oftewel “gemeenschap”. In het woord gemeenschap is de combinatie van gemeente (groep mensen) en omzien naar elkaar verweven.

De gemeente (kerk) is dus de plaats waar de volgelingen van Christus samen komen. In de Nederlandse cultuur vinden de samenkomsten vooral plaats op zondag. Veel gemeenten hebben een eigen kerkgebouw, maar ook scholen, buurthuizen, bedrijven en andere locaties worden gebruikt voor de samenkomsten. Oude kerken, zoals kathedralen, kunnen gebouwd zijn in een kruisvorm (kruiskerk). Ook in de kerkdienst kun je de symboliek van het kruis terugvinden. In de symboliek van het kruis staat de staande balk voor de verticale relatie tussen God en Zijn kinderen. De verticale balk staat voor de relatie tussen de volgelingen van Christus onderling. Ook in en rondom de samenkomsten staan beide relaties centraal: Gods naam wordt geëerd met liederen en woorden, onze dankbaarheid en schuldbesef wordt naar God uitgesproken, Gods Woord wordt bestudeerd en onderwezen. Dit zijn kenmerken van de verticale balk, de relatie met God. Tijdens de samenkomsten verbinden het zingen van de liederen en het gezamenlijk ontvangen van onderwijs ook de band tussen de volgelingen. Er is ruimte om met en voor elkaar te bidden. Na de dienst, vaak met een kop koffie is er ontmoeting om elkaar te bemoedigen en leren kennen. Dit zijn kenmerken van de horizontale balk.

Beiden relaties moeten in de gemeente een plek hebben. Gemeenten (kerken) waar alleen de relatie met God nadrukkelijk aan de orde komt, worden vaak als afstandelijk ervaren doordat er maar een beperkte verbinding met de andere gemeenteleden wordt ervaren. Gemeenten waarbij de kerkdiensten nog steeds op dezelfde wijze worden gehouden als 40 jaar geleden, zijn zich onvoldoende bewust van de veranderingen onder haar eigen gemeenteleden. Vaak is angst de drijfveer om veranderingen tegen te houden en daarmee wordt dan gehoopt de invloeden uit de wereld weg te houden. De Bijbel waarschuwt ook op om de “wereld” buiten de kerk te houden (bijv. 1 Johannes 12: 15-17). De “wereld” staat dan voor de kwade invloeden van een leven zonder God. Echter, de gemeente staat wel in de wereld. Het moet een plek zijn waar de leden wel de vragen uit hun dagelijks leven kunnen stellen en bij anderen kunnen herkennen dat zij met dezelfde vragen en problemen worstelen.

In de Bijbel zijn meerdere beeldspraken gebruikt om de gemeente te beschrijven:

 1. Het volk van God: Aziatische, Afrikaanse of Westerse christenen delen onderling niet dezelfde taal, cultuur en geschiedenis. Toch zijn ze verbonden door de relatie met God de Vader, is hun geloof gebaseerd op het fundament dat Christus heeft gelegd en is ook de Heilige Geest de architect van hun lokale gemeente. In Romeinen 10 vers 19 staat: “Welnu, Mozes zegt al: ‘Ik zal jullie afgunstig maken op een volkdat geen volk..”. Dit “volk dat geen volk is” zijn de christenen, niet verbonden door dezelfde taal, cultuur, natie of geschiedenis, maar wel onderling verbonden door hun relatie met God en erkenning van Jezus als de Verlosser.
 2. Een huisgezin: hoewel er veel verschillen zijn tussen gemeenten en volgelingen van Christus, maken ze allen onderdeel uit van één huisgezin. In het hogepriesterlijk gebed (Johannes 17 vers 1 t/m 26) smeekt Jezus de Vader, vlak voordat Hij gekruisigd zou gaan worden, dat de Vader over de eenheid blijft waken van het huisgezin. Er worden duidelijke regels afgesproken over hoe broeders en zusters met elkaar moeten omgaan. Zo zegt de apostel Johannes heel duidelijk in zijn brief: “Als iemand zegt: ‘Ik heb God lief,’ maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, ​liefhebben​ als hij de ander, die hij wel ziet, niet liefheeft. 21We hebben dan ook dit gebod van hem gekregen: wie God liefheeft, moet ook de ander ​liefhebben” (1 Johannes 4 vers 20-21).
 3. Het Lichaam van Christus: alle christenen samen vormen het lichaam van Christus. Toen Paulus nog Saulus heette en fanatiek volgelingen van Christus oppakte en in de gevangenis wierp, sprak Jezus tegen hem “Waarom vervolg je Mij? Jezus vereenzelvigde de vervolging van de kerk met een persoonlijke vervolging van Jezus zelf. In de eerste brief van Paulus aan de Korinthiërs, hoofdstuk 12, beschrijft ook Paulus het Lichaam van Christus. Gemeenten en christenen hebben verschillende gaven gekregen, maar allen samen vormen het Lichaam. Niemand is belangrijker dan de ander, allen zijn nodig om het Lichaam van Christus te vormen. Een oud lied beschrijft dit heel mooi: “Hij (Jezus) heeft geen handen, behalve onze handen, om hier en nu Zijn werk te doen. Hij heeft geen voeten, behalve onze voeten, om mensen op Zijn weg te leiden. Hij heeft geen stem, behalve onze stem, om uit te spreken hoe Hij is gestorven. Hij heeft geen hulp, behalve onze hulp, om mensen aan zijn kant te krijgen”.
 4. Een heilige tempel: Als de kerk gelijk is aan de gemeente die opgebouwd is uit volgelingen van Christus, dan maak ik onderdeel uit van de kerk. Anders gezegd: ik ben de kerk! De kerk is dan niet een kerkgebouw maar een geestelijk tempel, gebouwd op het fundament van Christus’ offer aan het kruis en met de architectuur van de Heilige Geest. Dit geestelijke huis kent vele kamers. Deze kamers staan voor de vele verschillende kerkgenootschappen en gemeenten. Ze lijken op afstand zo verschillend en soms zelfs vijandig ten opzichte van elkaar, maar ze maken onderdeel van hetzelfde geestelijke huis, de Gemeente van God. Paulus schrijft aan individuele christenen (1 Korinthe 6: 19): “Of weet u niet dat uw lichaam een tempel van de Heilige Geest is, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent?” Aangezien individuele christenen samen de gemeente vormen, mag de gemeente ook als de tempel van de Heilige Geest worden gezien.
 5. De bruid van Christus: er is een wederzijdse liefdesrelatie tussen de gemeente en Christus, zoals ook een bruidegom en bruid voor elkaar kiezen. Een huwelijksrelatie is gebaseerd op liefde en gericht op wederzijds dienen, zo ook de relatie tussen Christus, de bruidegom, en de gemeente, de bruid. De Bijbel roept op tot een rein en heilig leven, zoals dat ook in een huwelijk verwacht mag worden. Rein voor elkaar en “de ander hoger achten dan jezelf”.

De gemeente (kerk) is een plek waar liefde overheerst, gemeenteleden elkaar zien en dienen en een plek waar het veilig en goed is. De gemeente is sterker in geloof, liefde en omzien dan de som van alle gemeenteleden bij elkaar. De kerk is geroepen om te getuigen van het offer van Christus, de liefde van de Vader. De kerk is de plek waar geestelijke gaven worden uitgedeeld en kunnen worden uitgeoefend. Een kerk in actie is een biddende kerk, zich bewust van de leiding door de Heilige Geest, gericht op dienstbaarheid en getuigenis en een veilige plaats vol liefde en troost.

Ik ben iemand die genieten kan van het bezoeken van verschillende kerken. De veelkleurigheid van God zelf is vaak te herkennen in de verschillende kerken en hun gemeenteleden. Ondanks de bezoeken aan andere kerken ben ik bewust lid van één gemeente. Die gemeente biedt mij de plek waar ik mij thuis voel, waar ik gezien wordt en dat als een warm bad voelt. Onze gemeente is niet vrij van onderlinge discussies, misverstanden en gebrokenheid. Maar het is wel een gemeente die met elkaar op zoek is naar Gods plan in ons leven en met de gemeente, op zoek naar de wegen die God voor ons opent om te kunnen getuigen en dienen en plek waar we mogen groeien in onderwijs en het toepassen van ontvangen gaven. Ik ga met plezier naar de diensten en kom (vrijwel altijd) blij uit de diensten. Een plek van volmaakte perfectie is onze gemeente niet, maar dat kan ook niet, want ik ben zelf zeker niet volmaakt. Ik kan juist in mijn onvolmaakt-zijn lid zijn van onze gemeente, omdat dit geldt voor alle leden. Met elkaar zoeken we de volmaakte weg van God, een weg die leidt naar het Koninkrijk van God, nu hier op aarde en straks op de nieuwe aarde.

De volgende link verwijst naar een videofragment die laat zien wat voor mensen je in de lokale kerk kunt tegen komen. Herken je jezelf in één van hen?

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Hoe zit het met kerk?

Geneest God nu nog?

De vraag “Geneest God nu nog?” is een indringende vraag. Wat is genezing? Welke rol speelt God daarin? Was dat iets uit het verleden of gebeurt dat nog steeds?

Uit het Scheppingsverhaal leren we dat God “leven” in de mens heeft gebracht: “Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen.” (Genesis 2 vers 7). De mens werd een levend wezen nadat God hem de levensadem inblies….Jezus blies over de discipelen zodat zij de Heilige Geest konden ontvangen: “Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de ​heilige​ ​Geest.”(Johannes 20 vers 22). Dezelfde levensadem die de mens een levend wezen maakte, maakte de ontvangst van de Heilige Geest mogelijk na de Opstanding van Jezus. Het is dan ook niet verrassend dat de Heilige Geest een belangrijke rol speelt in het “levend” maken van mensen, Hij is immers de levensadem van God zelf! De Heilige Geest helpt om de relaties van mensen met God de Vader te herstellen (herscheppen), maar Hij herstelt ook beschadigd leven dat is aangetast door ziekte. Daarnaast schenkt de Heilige Geest de gave van genezing aan volgelingen van Christus, zodat zij ook zieken kunnen genezen.

Het hele Wezen van God, bekend als de Drie-Eenheid, is betrokken bij genezingen. Over God de Vader staat het Bijbelboek Exodus 15 vers 26: “Hij zei: ‘Als jullie de woorden van de HEER, jullie God, ter harte nemen, als jullie doen wat goed is in zijn ogen en al zijn geboden en wetten gehoorzamen, zal ik jullie met geen van de kwalen treffen waarmee ik Egypte heb gestraft. Ik, de HEER, ben het die jullie geneest.” God noemt zichzelf de Heelmeester. Het is bekend dat Jezus de Heiland wordt genoemd. Heiland betekent letterlijk “genezer”, zowel van het lichaam als de ziel. Het hele Wezen van God is gericht op leven scheppen en herstel van leven dat beschadigd is door ziekte. Dat herstel is gericht op lichaam, geest en ziel.

Genezingen hebben in de Bijbel een belangrijke plaats gekregen. Een heel Bekend verhaal uit de Oude Testament is de genezing van Naäman, lees deze geschiedenis maar eens in 2 Koningen 5. In 1 Koningen 17 vers 17-24 staat het verhaal beschreven dat Elia door Gods kracht het leven kan teruggeven aan de overleden zoon van de weduwe. Het Nieuwe Testament staat vol van genezingen. Jezus genas een blindgeborene, melaatsen, doven, mensen bezeten door demonen en nog veel meer. 25% van de evangeliën beschrijven genezingen door Jezus. Ook de leerlingen ontvangen van de Heilige Geest de gave en kracht om mensen te genezen van ziekte, demonen uit te drijven en doden op te wekken op uit de dood.

Gods kracht om te genezen, demonen uit de drijven en doden op te wekken zijn niet beperkt tot de tijd van Jezus’ leven op aarde. Jezus bevestigt dat zijn volgelingen herkenbaar zullen zijn door de krachten die zij van God hebben ontvangen (Markus 16 versus 17-18): “Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen: in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen spreken in onbekende talen, met hun handen zullen ze slangen oppakken en als ze een dodelijk gif drinken zal dat hun niet deren, en ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen.” De Bijbel is duidelijk, iedere gelovige zal herkenbaar zijn aan de tekenen die voortkomen uit de wonderlijke krachten die door Gods Geest nog steeds aan mensen worden gegeven. Mensen worden genezen op gebed, geestesziekten verdwijnen op bevel door het uitdrijven van demonen, ja zelfs doden worden opgewekt. Daarover zijn veel getuigenissen te vinden.

De genezing van een zieke is een ongelofelijk bemoedigende ervaring. Het bemoedigt en versterkt je geloof en geeft hoop aan anderen. Genezingen van God hebben vrijwel altijd een breder doel dan de genezing van ziekte van de betreffende persoon. Er wordt vaak veel meer hersteld dan de ziekte alleen. Genezing volgt ook vaak op het leren vergeven van anderen, het leren loslaten van ongezonde keuzes en levenspatronen of het onder invloed blijven staan van duistere krachten. Toch geneest

God niet altijd direct. Zijn antwoord op een gebed voor genezing kan zijn: “Ja”, “Nog niet” of “Nee”. In alle gevallen laat Hij de zieke niet los en geeft hen Zijn vrede. Het antwoord “Nee” is moeilijk te aanvaarden en pas in het eeuwige leven zullen we begrijpen waarom God in Zijn wijsheid dat antwoord heeft gegeven.

Ikzelf ben al 8 maanden ziek en de oorzaak daarvan is nog niet duidelijk. Ik ben sterk vermoeid en vaak koortsig. Op verschillende gelegenheden is er voor mij gebeden. Directe genezing op gebed heeft er (nog) niet plaatsgevonden, maar ik ervaar iedere keer Gods nabijheid en vrede als mede-gelovigen voor mij bidden. God beproeft geen mensen door hen ziek te maken, maar Hij kan ziekte wel gebruiken om Zijn kinderen een weg te leren zien die anders onzichtbaar gebleven was. Ik ben iedere dag dankbaar voor het leven, mijn geliefden en Gods onmisbare liefde en trouw in mijn leven. Ik weet niet welke weg ik zal moeten afleggen in mijn ziek-zijn, maar ik weet wel dat ik die weg niet alleen hoef te gaan. God geeft deskundige artsen en technologie voor diagnose en behandeling, maar Zijn grootste cadeau is Zijn aanwezigheid en liefde in mijn leven, iedere dag opnieuw.

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Geneest God nu nog?

Hoe weersta ik het kwade?

Is het nu echt nodig om na het weekend over de Heilige Geest de volgende avond het kwaad te gaan behandelen? Zijn er geen mooiere en fijnere onderwerpen? Zeker, er zijn mooiere onderwerpen. Toch ligt de keuze om na te denken over het kwaad voor de hand. Als je kiest voor een persoonlijke relatie met Jezus en je stelt je open voor de leiding door de Heilige Geest, dan zal de tegenstander jou daarvan proberen weg te houden.

We hebben in de afgelopen cursusavonden ons verdiept in Jezus en de Heilige Geest. Door de onderwerpen heen hebben we het Vaderhart van God leren kennen. Het Vaderhart van God wil ons niets liever dan goede gaven geven. In Lukas 11 vers 11-13 staat: “Welke vader onder jullie zou zijn ​kind, als het om een ​vis​ vraagt, in plaats van een ​vis​ een slang geven? Of een schorpioen, als het om een ei vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je ​kinderen​ al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de ​heilige​ Geest​ geven aan wie hem erom vragen.’” Het goede dat God ons wil geven is dus de Heilige Geest.

Door het kwade in ons leven kan ons relatie met God verslappen, lauw worden. Daarom is het goed om je bewust te zijn van het kwade. In onze maatschappij zie je twee hoofdstromingen t.a.v. aandacht voor het kwade. De eerste stroming negeert het en denkt dat het allemaal wel meevalt. De tegenstander hoeft zich niet erg in te spannen om deze mensen te misleiden en bedriegen, omdat ze zich gewoon niet bewust zijn van het feit dat dit gebeuren kan. De tweede stroming heeft overdreven aandacht voor het kwade. Extreme vormen zijn satanisten die de tegenstander aanbidden en hun leven aan hem toewijden. Ook muziekculturen als black en death metal zetten de deuren waag wijd open voor invloeden van het kwaad. Ook religieuze new age ervaringen zetten de poort naar het kwaad open.

Welke vormen van kwaad zijn aanwezig om ons heen en in onszelf? Ten eerste heeft het kwaad zich geworteld onze eigen gebroken aard. Door de komst van de zonde in de wereld is ook onze eigen natuur besmet door kwade elementen. Egoïsme, materialisme, zelfhaat, een negatief zelfbeeld, dit zijn allemaal elementen die niet passen bij het feit dat we gemaakt zijn naar Gods’ beeld. Huwelijken strandden, schulden door overmatig consumeren, psychische ziekten die ontstaan door foute keuzes, zijn tekenen van een wereld zoals God die niet bedoeld heeft. Als wij onze zonden belijden aan God, dan vergeeft God ook de foute keuzes die we hebben gemaakt vanuit onze gebroken aard. In de doop wordt ons oude leven begraven en mogen we weten dat we veilig bij God zijn, ook als we een misstap hebben gemaakt.

Ten tweede is het kwaad ook om ons heen. De Bijbel noemt dit de verleiding van de wereld. Toch die auto kopen die je meer status geeft, een carrière nastreven die je rol als ouder in het gezin in de weg staat, een nog duurdere vakantie om je te onderscheiden, niet omzien naar de mensen uit je directe omgeving omdat je moet presteren en onderscheiden. Verleidingen uit de wereld kunnen een grote zuigkracht hebben die we als christenen vaak onderschatten. In 1 Johannes 2 vers 15-17 waarschuwt de apostel Johannes: “Heb de wereld en wat in de wereld is niet lief. Als iemand de wereld liefheeft, is de ​liefde​ van de Vader niet in hem, want alles wat in de wereld is – zelfzuchtige begeerte, afgunstige inhaligheid, pronkzucht –, dat alles komt niet uit de Vader voort maar uit de wereld. De wereld met haar begeerte gaat voorbij, maar wie Gods wil doet blijft tot in eeuwigheid.” Hoe verleidelijk de wereld er ook uitziet, het aanlokkelijke houdt ons weg bij God en heeft geen eeuwigdurende waarde.

Ten derde is de tegenstander van God actief in het misleiden van mensen om hen weg te houden of weg te nemen bij God. Als je niet kan geloven in een tegenstander van God, ook wel de duivel of satan genoemd, moet je je bij jezelf afvragen wat voor beeld van God je hebt. Als er namelijk geen tegenstander zou zijn, zou in God goed en kwaad vertegenwoordigd zijn. Niemand kan zeggen dat hij in de wereld niet het werk van het kwaad, de tegenstander herkent. De satanische moordpartijen van de nazi’s en stalinisten in de Sovjet-Unie, de praktijken van het gevallen kalifaat IS, kindermisbruik, mensenhandel en nog veel meer. De Bijbel is duidelijk over de aard van God. In 1Johannes  1 versus 5 schrijft de apostel Johannes: “Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht, er is in hem geen spoor van duisternis.” Geen spoor van duisternis is er in God!

Twee Bijbelverhalen laten zien hoe de tegenstander te werk gaat:

 1. Bij de zondeval verleidt hij de vrouw tot een foute keuze, misleidt hij haar, liegt en zaait twijfel.
 • “Is het waar dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten?” God had alleen gezegd dat ze niet mochten eten van de boom met kennis van goed en kwaad.
 • “Jullie zullen helemaal niet sterven als jullie van die boom eten”, terwijl God dit wel tegen hen had gezegd.
 • “Jullie zullen als goden zijn”, een ultieme misleiding.

De gevolgen van deze verleiding, misleiding en leugens zijn bekend, want Adam en Eva werden verbannen uit het hof van Eden en zouden moeten zwoegen in hun sterfelijk bestaan. Lees dit verhaal in Genesis 3 maar eens goed door.

 1. Ook Jezus wordt door de tegenstander benaderd. Hij krijgt drie verleidingen voorgelegd waarin de tegenstander er niet voor terugdeinst om te liegen. In tegenstelling tot de mensen laat Jezus zich echter niet misleiden. Hij kent de aard van de tegenstander heel goed. Daarnaast heeft Jezus van zichzelf gezegd (Johannes 14 vers 6): “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.” Niet de tegenstander heeft iets waardevols te bieden dat Jezus aanzien en macht geeft, Jezus is God zelf en heeft daardoor alle macht. Lees deze geschiedenis in Matteüs 4 vers 1-11.

De apostel Petrus roept ons op om waakzaam te zijn: “Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de ​duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi.” (1 Petrus 5 vers 8). We hebben van God ook een wapenrusting ontvangen die ons beschermt tegen de klauwen van de tegenstander. In Efeze 6 vers 10-17 wordt de wapenrusting omschreven: “ Ten slotte, zoek uw kracht in de ​Heer, in de kracht van zijn macht.Trek de ​wapenrusting​ van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de ​duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van ​het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand, met de waarheid als ​gordel​ om uw heupen, de ​gerechtigheid​ als ​harnas​ om uw borst, de inzet voor het ​evangelie​ van de ​vrede​ als ​sandalen​ aan uw voeten, en draag bovenal het geloof als ​schild​ waarmee u alle brandende ​pijlen​ van hem die ​het kwaad​ zelf is kunt doven. Draag als ​helm​ de verlossing en als ​zwaard​ de Geest, dat wil zeggen Gods woorden.” De wapenuitrusting is opgebouwd uit:

 1. De waarheid als gordel (vers 14): blijf gericht op Jezus, laat Hem de bron zijn in je leven.
 2. De gerechtigheid als harnas (vers 14): blijf werken aan je relatie met God en laat zonde en schuld die relatie niet belemmeren.
 3. De inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan je voeten (vers 15): wees bereid om over Jezus te vertellen. Hij brengt vrede in je eigen leven en de levens die Hem leren kennen.
 4. Draag het geloof als een schild (vers 16): win de strijd om je gedachten en laat de tegenstander je niet verleiden. Blijf vertrouwen op God.
 5. Draag de helm van de verlossing (vers 17): verlossing brengt vrijheid en bescherm die vrijheid door je gedacht te beheersen.
 6. Draag het zwaard van de Geest (vers 17): ken de Bijbel die je vertrouwd maakt met God. De Bijbel is het enige aanvalswapen tegen de tegenstander, want hij kan de waarheid uit Gods’ Woord niet verdragen.

 

Brengt het kwaad, en specifiek de tegenstander, alleen maar kwaad in ons leven? Nee, zeker niet. We zullen als christenen, volgelingen van Jezus, lijden, ja zelfs vervolgd worden. Maar als we dicht bij de bron blijven, bij Jezus zelf, vervuld met de Heilige Geest, zijn we sterk en mogen we ook de liefde van God ervaren. Zijn trouw en liefde staan haaks op het karakter van de tegenstander.

Tenslotte staat in het laatste boek nog een prachtige belofte. Openbaringen 21 beschrijft een prachtige toekomst op de nieuwe aarde, als we verenigd zijn met God de Vader, Zijn Zoon Jezus en de Heilige Geest. Op de nieuwe aarde zal er geen nacht meer zijn, geen lamp of kaars nodig zijn omdat we worden omhuld door het Licht zelf, er zullen geen tranen zijn, de dood is er niet meer en God zelf zal aanwezig zijn. Als we het moeilijk hebben in de aardse strijd, maakt dit toekomstbeeld ons sterk.

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Hoe weersta ik het kwade?

De Heilige Geest – Alpha weekend 2018

Wie is de Heilige Geest? 

Wij geloven dat onze God zich kenmerkt door de Drie-Eenheid: Vader, Zoon en de Heilige Geest. Alle drie hebben hun unieke eigenheid maar zijn samen één. Je zou het kunnen vergelijken met water: je hebt vloeibaar water, bevroren water (ijs) en waterdamp. Het is altijd water, maar ze hebben alle drie bijzondere kenmerken die toch onderscheidend zijn. Waarschijnlijk is de Heilige Geest het beste te vergelijkbaar met waterdamp: Hij is er, maar fysiek lastig te begrijpen en voor je gevoel (soms) ongrijpbaar.

De Bijbel spreekt over de Heilige Geest in de vorm van een Persoon: Hij denkt, spreekt, helpt, leidt, kan bedroefd worden, geeft raad en troost, bemoedigt…… :

 • De Heilige Geest geeft woorden: “want de ​Heilige​ Geest​ zal jullie op dat moment ingeven wat je moet zeggen.” (Lukas 12: 12)
 • De Heilige Geest denkt: “In overeenstemming met de ​Heilige​ Geest​ hebben wij namelijk besloten……” (Handelingen 15: 28)
 • De Heilige Geest kan bedroefd zijn: “Maak Gods ​Heilige​ Geest​ niet bedroefd….” (Efeze 4: 30)
 • De Heilige Geest leidt: “Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn ​kinderen​ van God.” (Romeinen 8: 15)
 • De Heilige Geest helpt te begrijpen: “Later zal de pleitbezorger, de ​Heilige​ ​Geest​ die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb.” (Johannes 14: 26)
 • De Heilige Geest pleit voor ons: “Werkelijk, het is goed voor jullie dat ik ga, want als ik niet ga zal de pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als ik weg ben, zal ik hem jullie zenden.” (Johannes 16: 7).
 • De Heilige Geest geeft kracht en laat ons van Jezus getuigen: “Maar wanneer de ​Heilige​ Geest​ over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en mij getuigen.….” (Handelingen 1: 8)
 • De Heilige Geest geeft blijdschap: “Op dat moment begon hij vervuld van de ​Heilige​ Geest​ te juichen.…” (Lukas 10: 21)

Hij is de Geest van de Waarheid (Johannes 16:13), Hij is een Eeuwige Geest (Hebreeën 9: 14) en zowel werkzaam in het Oude Testament (al vanaf het eerste hoofdstuk, Genesis 1:2) als ook in het Nieuwe Testament. Hij bracht orde in de chaos en geeft leven aan de mens (Genesis 2:7). Hij is de Geest van Heiligheid (Romeinen 1:4) en heeft Heilige ijver voor Gods naam (1 Samuël 11: 6).

De Heilige Geest is gekomen nadat Jezus teruggegaan was naar Zijn Vader in de Hemel: “Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere Trooster te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven.” (Johannes 14; 16,17). God de Vader (“Abba”), God de Zoon (Jezus) en God de Geest (de Heilige Geest) zijn één en dezelfde God. Ze hebben verschillende hoedanigheden, zoals een man tegelijkertijd vader, echtgenoot en zoon kan zijn. Daarom zijn ze ondeelbaar en vullen ze elkaar alleen maar aan. Ze zullen elkaar nooit tegen spreken.

De Heilige Geest laat zich ook omschrijven in symbolen (eigenschappen):

 • een duif (Lukas 3: 21, 22)
 • vuur (Matteüs 3:11, Handelingen 2: 3-4)
 • wind (Johannes 20: 22, Handelingen 2: 1)

 

Wat doet de Heilige Geest?

De Heilige Geest verzekert ons dat God de Vader een relatie met ons wil hebben. Hij getuigt van het verlossende werk van Jezus en helpt ons groeien in de relatie met God. Door Hem gaan we steeds meer op Jezus lijken, zoals een kind op zijn ouders kan gaan lijken (Romeinen 8: 14-16). Hij helpt ons bidden, Hij helpt ons Gods Woord te begrijpen en Hij brengt eenheid in het gezin (Efeze 4: 3-6).

De Heilige Geest laat ook een bijzondere vrucht in ons leven groeien. Als wij erkennen dat Jezus de Zoon van God is en dat door zijn sterven en Opstanding de relatie tot de Vader weer hersteld is, ontvangen wij de Heilige Geest. Als wij de Heilige Geest ontvangen, gaan er vruchten in ons leven groeien. Door deze vruchten gaan wij steeds meer op Jezus zelf lijken. Voorbeelden van vruchten zijn: liefde – blijdschap – vrede – geduld – vriendelijkheid – mildheid – trouw – tederheid – en zelfbeheersing (Galaten 5: 22). Sommige vruchten groeien heel snel (bijv. kiwi’s); andere vruchten groeien heel langzaam (bijv. baobap oftewel apenbroden). Dat is ook zo met de vrucht van de Geest. Soms groeit die snel in het leven van een volgeling van Jezus, soms langzamer. Echter: alle vruchten zijn lekker, want ze smaken naar de Heer Jezus. Immers, de beschreven eigenschappen van de vrucht van de Geest doen ons steeds meer lijken op Jezus zelf!

Ook ontvangen wij gaven van de Geest. Deze gaven zijn bedoeld om te dienen in Gods Koninkrijk en om Gods naam te verheerlijken. Voorbeelden van de geestelijke gaven zijn: Wijsheid – kennis – geloof – genezingen – werking van krachten – profetie –onderscheiden van geesten – tongen – vertolking van tongen (1 Korinthiërs 12: 1-11). Om meer van de vrucht en gaven te begrijpen is het verstandig daarvoor christelijke studieboeken te lezen (of het Alpha-weekend te volgen).

 

Vervuld worden met de Heilige Geest?

Vanaf het moment dat wij ons bekeren (“omkeren naar God”), ontvangen we de Heilige Geest: “Petrus​ antwoordde: “Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van ​Jezus​ ​Christus​ om ​vergeving​ te krijgen voor uw ​zonden. Dan zal de ​Heilige​ Geest​ u geschonken worden, want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw ​kinderen​ en voor allen die ver weg zijn en die de ​Heer, onze God, tot zich zal roepen.” (Handelingen 2: 38-39).

Een geiser heeft een waakvlam. Die is altijd aanwezig en gaat (bij een goede geiser) nooit uit. Vervuld worden met de Heilige Geest is als een geiser die volop heet water moet leveren en daarom met een groot en fel vuur brandt. De waakvlam is een groot vuur geworden!

Hoe word je dan steeds meer gevuld door de Heilige Geest? De Heilige Geest is een Geest van waarheid. Hij laat zien welke zonden in je leven de relatie met God negatief beïnvloeden. Hij helpt die zonden te laten zien en ze op te ruimen. Bij iedere zonde die we opruimen ontstaat er meer ruimte voor de Heilige Geest. Ook lauwheid en onverschilligheid helpt Hij op te ruimen. Het is vergelijkbaar met een vissenkom vol stenen. Als we de vissenkom vol gieten met water, is hij helemaal gevuld. Halen we echter een steen (“een zonde”) eruit, dan is de vissenkom niet meer tot de rand gevuld en kan hij weer verder worden opgevuld tot de rand. Zo wil de Heilige Geest ons steeds meer vullen. Dat is een proces van jaren, zelfs van een leven lang. Steeds meer leren we Gods wil te verstaan en Hem te gehoorzamen.

Als we gevuld zijn met de Heilige Geest, worden we ook sterker in ons geloof en zijn we minder kwetsbaar. Dat is te vergelijken met een blikje cola. Als je een vol blikje cola met je handen wilt inknijpen, lukt dat niet. Als je het blikje leeg maakt, kun je hem makkelijk inknijpen. Als wij gevuld zijn met de Heilige Geest, zijn we ook veel sterker geworden.

Als de Heilige Geest in ons leven komt en ons steeds voller maakt, gaat dat gepaard met gevoelens en emoties. We ervaren dat Gods Woord de waarheid is, dat wij echt Zijn kinderen zijn. Dergelijke emoties waren ook in het weekend aanwezig, deelnemers voelden zich geliefd en gekend door de Vader doordat de Heilige Geest hen aanraakte. Dat is heel bijzonder om mee te maken en geeft ons vertrouwen, kracht en bemoediging om door te gaan in een leven samen met God.

Een persoonlijke relatie met God de Vader, het leren begrijpen van het onderwijs van Jezus en het aanvaarden van de leiding van de Heilige Geest maakt ons leven wonderlijk en avontuurlijk!

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor De Heilige Geest – Alpha weekend 2018

Hoe leidt God ons?

God de Vader, Zijn Zoon Jezus en de Heilige Geest willen een actieve relatie met ons onderhouden. Een relatie is tweezijdig: in communicatie, in aandacht. Menselijke relaties zijn tussen personen die elkaar fysiek kunnen waarnemen, hoewel Facebook claimt dat je veel virtuele “vrienden” kunt hebben. Tijdens het weekend van de Heilige Geest gaan we ontdekken dat Hij een Persoon is.

De relatie met God kent meer nuances dan de menselijke relaties. God kent ons helemaal en toch kan Hij voor ons langdurig afwezig lijken. Op momenten dat we verlangen naar Gods’ leiding in ons leven, lijkt Hij ver weg te zijn. Andere momenten is Hij duidelijk merkbaar in ons leven aanwezig. Een mooi gedicht die dit in beeld brengt heet “Voetstappen in het zand”:

Ik droomde eens en zie, ik liep aan ’t strand bij lage tij.
Ik was daar niet alleen, want ook de Heer liep aan mijn zij.
We liepen samen het leven door, en lieten in het zand,
een spoor van stappen; twee aan twee, de Heer liep aan mijn hand.
Ik stopte en keek achter mij, en zag mijn levensloop,
in tijden van geluk en vreugde, van diepe smart en hoop.
Maar als ik het spoor goed bekeek, zag ik langs heel de baan,
daar waar het juist het moeilijkst was, maar één paar stappen staan.
Ik zei toen “Heer waarom dan toch? Juist toen ik U nodig had,
juist toen ik zelf geen uitkomst zag, op het zwaarste deel van mijn pad…”
De Heer keek toen vol liefde mij aan, en antwoordde op mijn vragen;
“Mijn lieve kind, toen het moeilijk was, toen heb ik jou gedragen.”

Dit gedicht brengt een aantal mooie aspecten van onze relatie met God tot uitdrukking. Natuurlijk worden we allemaal geraakt door het beeld dat God ons draagt in de moeilijke tijden van ons leven. We mogen op God vertrouwen dat Hij ons dan helpt. Maar er is meer te ontdekken in dit gedicht. Adam en Eva wandelden met God in het paradijs. Wij mogen ook “wandelen” met God: dat is een vertrouwde omgang met God hebben, dingen met Hem bespreken, moeiten met Hem delen, stiltes delen, genieten van elkaars gezelschap. Het is eerlijk om toe te geven dat de relatie met God ook gepaard kan gaan met stiltes. Is Hij dan afwezig? Zeker niet! Op die momenten mogen we terugkijken naar het vele dat Hij al gegeven heeft. Hij laat ons niet alleen, wij mogen leren op te staan om Zijn stem weer te leren verstaan.

In 1 Samuël 3 wordt het verhaal beschreven waarin Samuël de stem van God leert te verstaan. Eerst denkt hij dat de oude hogepriester hem roept, maar hij leert dat het God is die hem roept. Uiteindelijk antwoordt Samuël als volgt (1 Samuël 3: 9-10): “Samuel legde zich weer te slapen, 10 en de HEER kwam bij hem staan en riep net als de voorgaande keren: ‘Samuel! Samuel!’ En Samuel antwoordde: ‘Spreek, uw dienaar luistert.’

Uit deze geschiedenis kunnen we het volgende leren:

 1. God spreekt tot ons! Wij moeten leren onze relatie met Hem niet “vol te praten” maar beschikbaar te zijn door te luisteren. De “power of silence” is iets dat in heel ons leven waardevol kan zijn, maar zeker ook in de relatie met God. Hoe willen we Zijn stem verstaan als we niet luisteren?
 2. Vervolgens moeten we ook herkennen dat het God is tot ons spreekt. Uit hetgeen tot ons wordt gesproken, kunnen we herleiden wie tot ons spreekt. God zal ons nooit een opdracht geven die in strijd is met de Bijbel, Zijn woord. Hij zal ons nooit iets laten doen wat in conflict is met wat Hij ons leert. In Psalm 119 staat: “Uw woord is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad”. De stem van God kunnen we dan ook herkennen in wat we in de Bijbel lezen. Bijbelse teksten kunnen heel actueel zijn voor ons leven hier en nu.
 3. Vervolgens moeten we gehoorzamen aan Gods’ stem. De boodschap die Samuël moest doorgeven was heel moeilijk, een boodschap die je niet graag brengt aan degene die voor je zorgt. Toch gehoorzaamde Samuël, omdat hij wist dat God de boodschapper was.

In stille tijd kunnen we Gods’ stem gaan verstaan. Door Bijbel te lezen, ons af te vragen wat die tekst voor ons betekent en door te bidden, leren we Gods’ stem verstaan. Hij kan tot ons spreken via de Bijbel, door een hoorbare stem in onze geest, door aanwijzingen van andere gelovigen of door specifieke situaties heen. Stille tijd: beschikbaar zijn voor God, luisteren en ontvangen wat Hij ons wilt geven.

God wil ons ook leiden door gesprekken met andere, wijze gelovigen. Ons vragen en twijfels over wat God van ons verlangt, mogen we aan hen voorleggen. In Spreuken 12: 15 staat: “15 Een dwaas denkt dat hij de juiste weg gaat, wie wijs is, luistert naar goede raad.” Soms kan de gevraagde raad ons zwaar vallen. Deel die raad met in je stille tijd met God of met andere wijze gelovigen, maar ga de raad niet uit de weg als het op andere manieren ook bevestigd wordt.

Tenslotte heeft God ons gezonde verstand gegeven. We weten ook vaak wat wel en niet goed is. De Bijbel is duidelijk over zaken als overspel, moord, diefstal en vele andere zaken. Ook is het niet zo dat voor al onze keuzes geldt dat er een goede en foute keuze is. God wil betrokken zijn in onze keuzes, bijvoorbeeld voor een levenspartner, carrière of een taak in de kerk. Maar Hij zegt altijd Zijn trouw en nabijheid toe, die we verspelen we niet als we een keuze maken. Het resultaat van “niet kiezen” is vaak veel bedreigender dan aan de slag te gaan met het gehoorzamen van Gods’ stem. De profeet Jona kan daar nog wel wat over vertellen, lees het bijbelboek Jona maar eens door.

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Hoe leidt God ons?

Bijbellezen: waarom en hoe?

Een relatie onderhoud je door goede onderlinge communicatie. Mijn echtgenote wil graag weten hoe het met mij gaat, wat in er in mij omgaat en zij waardeert het als ik uitspreek dat ik van haar hou. Als je jaren stilzwijgend naast elkaar leeft, vervreemdt je van elkaar en daardoor lopen vele huwelijken op de klippen.

God de Vader kent je door en door. In Psalm 139 vers 1 en 2 staat het als volgt beschreven: “HEER, u kent mij, U doorgrondt mij, U weet het als ik zit of sta, U doorziet van verre mijn gedachten”. Ondanks dat God onze gedachten kent, wilt Hij dat we ze ook uitspreken. Hij verlangt naar een vertrouwde omgang met Zijn kinderen. Adam en Eva waren ook gewoon met God te wandelen in het paradijs. Wat moet dat bijzonder zijn geweest.

God spreekt ook op meerdere manieren. Hij gebruikt daarvoor de Heilige Geest, ontmoetingen met medechristenen maar ook de Bijbel. De Bijbel is het Woord van God. In de tweede brief van Timotheüs 3 vers 16 staat: “Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven”. God is de auteur van de Bijbel, maar Hij heeft daarvoor geen pen in de hand gehad. Stel dat je een mooie kathedraal bezoekt. Vaak kun je dan in een boekje of folder lezen dat de kathedraal gebouwd is door een bepaalde architect. De architect heeft echter geen steen gelegd, dat hebben de bouwlieden gedaan. Toch is de hand van de architect in alles herkenbaar. Zo is de Sagrada Familia basiliek in Barcelona ontworpen door Gaudi. De bouw van de basiliek startte in 1882, maar de bouw is nog steeds niet voltooid. Gaudi overleed echter al in 1926 en toch zeggen wij dat hij de bouwer van de Sagrada Familia is.

De Bijbel is geschreven door minstens 40 auteurs met een zeer diverse achtergrond: koningen, filosofen, vissers, geleerden, historici, staatsmannen en artsen. Er zijn meerdere talen gebruikt om de Bijbel te schrijven. De Bijbel is over een periode van 1600 jaar geschreven en beschrijft een periode van meer dan 6000 jaar en zelfs nog langer (het boek der Openbaringen en de vele profetieën). In de Bijbel staat geschiedenis beschreven, zijn leefregels en wetten beschreven, is poëzie opgenomen (Hooglied, psalmen), zijn liederen verwoord en is het leven van vele Bijbelse personen inclusief Jezus nauwgezet vastgelegd. “Bijbel” betekent boeken of bibliotheek maar christenen beschouwen het als één samengevoegd boek.

De Bijbel bevat lastige passages die moeilijk te begrijpen zijn. Daarom is het belangrijk om te weten wat de rode draad is door de Bijbel heen. De rode draad is de liefde van God voor zijn volk en kinderen. Hij is trouw en zoekt het beste voor hen. Jezus is naar de aarde gekomen om de verstoorde relatie voorgoed te herstellen. In de meest bekende leer van Jezus, de Bergrede, staat geschreven: “Zoek liever eerst het ​koninkrijk van God​ en zijn ​gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden” (Mattheüs 6: vers 33). Het Koninkrijk van God, dat is een lastige term. Het is de plek die God heeft gecreëerd na de komst van Jezus waar Jezus. Het is een denkbeeldige plek, geen geografische plek, maar geeft wel weer hoe God de aarde heeft bedoeld en gemaakt. Het is de plek waar christenen laten zie hoe een leven als volgeling van Christus vorm krijgt. Het Koninkrijk is de oase waar we mogen schuilen bij onze Vader, waar we mogen werken in de wijngaard van de Heer en waar het goed vertoeven is. Hoe vinden wat dat Koninkrijk? Jezus heeft daarop maar één antwoord: “Jezus zei: ‘Ik ben de wegde waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij”. Jezus is de weg, de enige weg naar het Koninkrijk en die weg leidt tot de Vader.

De Bijbel is onder verdeeld in twee gedeelten: het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Grofweg kun je zeggen: het Oude Testament is de geschiedenis van de Schepping tot aan de geboorte van Jezus en het Nieuwe Testament zijn alle verhalen, leefregels en voorbeelden vanaf de geboorte van Jezus. In het Oude Testament worden vele voorspellingen gedaan die uitkomen in het Nieuwe Testament. Jezus verwijst in Zijn onderwijs veel naar het Oude Testament. Met andere woorden: we spreken over een Oude en Nieuwe Testament, maar de Bijbel is één en ondeelbaar. Net als God, er is geen God van het Oude Testament en een God van het Nieuwe Testament. Waarom is dit belangrijk te weten? Veel mensen vinden het Oude Testament moeilijk en negeren het daarom. Echter, veel beloften en wijsheden uit het Oude Testament zijn actueel en bieden troost en hoop voor nu. De hele Bijbel is Gods’ liefdesbrief voor ons. Een liefdesbrief met scherpe kantjes, want niet alles is goed te begrijpen en lastig te plaatsen in het hedendaagse perspectief. Maar er zal een moment komen waarop we dat allemaal zullen begrijpen.

De Bijbel is actueel en voorziet in antwoorden, hoop en troost bij levensvragen, ziekte en rouw. Omdat te ontdekken moet je wel de Bijbel gaan lezen. Je kunt de Bijbel van de eerste bladzijde tot de laatste bladzijde lezen, maar de vraag is of je dan wel alles begrijpt. Je kunt daarbij christelijke boeken gebruiken die Bijbelboeken of gedeelten daarvan uitleggen. Je kunt ook gebruik maken van hulpmiddelen zoals:

 1. Een dagboekje dat iedere dag een Bijbeltekst aandraagt en daarbij een korte toelichting, uitleg en/of gebed beschrijft.
 2. Apps op de mobiele telefoon of laptop die per e-mail of app dagelijks Bijbelteksten toestuurt. Een mooie app is bijvoorbeeld dagelijkswoord.nl Je kunt je daar kosteloos inschrijven.
 3. Leesroosters waarbij je een studie maakt van Bijbelgedeelten of de hele Bijbel. In de periode van 40 dagen voor Pasen heb je veel 40 dagen tijd leesroosters. Ook is het project Bible in one year van Alpha een mooi project, maar dan moet daarvoor wel tijd vrijmaken om alles te kunnen lezen.

De meest eenvoudige manier om de Bijbel te lezen is stille tijd. Bij stille tijd ga je een Bijbelgedeelte lezen. Die kan je aangereikt worden via een app als dagelijkswoord.nl maar dat kan ook via een Bijbelleesrooster, dagboekje of door zelf keuzes te maken. Als je dan dat Bijbelgedeelte leest, kun je jezelf afvragen: wat staat er in de tekst, begrijp ik de tekst en wat betekent de tekst voor mij nu? Je kunt aantekeningen maken. Door tijdens stille tijd Bijbel te lezen en te bidden ga je een intieme relatie met God opbouwen. Eerst kost het moeite, maar je gaat er steeds meer naar verlangen. Door je gebeden op te schrijven kun je zelf ontdekken wat er allemaal met je gebeden is gebeurd. Dat kan bijzonder opbouwend zijn!

De Bijbel is de liefdesbrief van God aan de mensen. Een samenvatting van die liefdesbrief vind je in de volgende link: de liefdesbrief van God.

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Bijbellezen: waarom en hoe?

Bidden: waarom en hoe?

De afgelopen avonden leerden we dat Jezus naar de aarde is gekomen om de relatie tussen Zijn Vader en de mensen weer te herstellen. Daarvoor moest Jezus sterven aan het kruis, maar de dood hield Hem niet in de greep. Hij stond op uit de dood en overwon daarmee alle schuld van onze zonden. Onze levens zijn vrijgekocht en we kunnen de relatie met God de Vader persoonlijk opbouwen.

Een relatie opbouwen? Relaties waarin stilzwijgen van de beide partners centraal staan, zijn kwetsbaar en onplezierig. Je wilt tenslotte weten wat je partner meemaakt, wat hij of zij denkt, waar hij of zij moeite mee heeft. Dat vraagt communicatie, oftewel goede, open gesprekken. Een zakelijke relatie vraagt andere communicatie dan bijvoorbeeld een huwelijksrelatie.

De relatie met God de Vader is volgens de Bijbel een hele bijzondere relatie: de relatie tussen een Vader en Zijn kind. Tegelijkertijd is de Vader ook de Schepper, de creator, van datzelfde kind. In Mattheüs 6 vers 6 staat: “Maar als jullie ​bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en ​bid​ tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.” God is onze Vader en onze relatie vindt in een persoonlijke intimiteit plaats. We zoeken de rust, stilte en geborgenheid op om met Hem te communiceren. Want: bidden is communiceren, of veel beter gezegd: praten met God zelf!

Wij kunnen God niet zien, want Hij is in de hemel. Niemand heeft een duidelijk beeld wat de hemel is, maar het is de plek waar God heeft verkozen te zijn. Ondanks dat die plek is afgeschermd van de aarde, wij kunnen de hemel niet zien of waarnemen, kunnen we door middel van bidden wel contact hebben met God. Jezus heeft ons dit geleerd. Lees heel Mattheüs 6 vers 1 tot en met 18 en Lukas 11 vers 1 tot met 13 maar eens goed door. Jezus leert ons hoe wij mogen bidden. In het gebed dat Hij ons leert, bekend onder de naam “Het Onze Vader” laat Hij zien hoe wij God mogen aanspreken.

Waarom zouden we eigenlijk gaan bidden? Alleen om de relatie te onderhouden. God is een hele goede luisteraar. Maar Hij is tegelijkertijd ook een voortreffelijke spreker. Hij hoort onze gebeden en verhoort onze gebeden ook. Verhoort Hij al onze gebeden? Sluit je ogen en denk eens aan een verkeerslicht. Groen licht betekent dat je mag doorrijden. Bij groen licht hoort God je gebed en Hij verhoort ze ook direct. Misschien vraag je Hem om troost of Zijn nabijheid en geeft Hij jou in jouw gedachten een Bijbeltekst die jou troost of steunt. Mogelijk krijg je een telefoontje van een vriend of vriendin kort nadat je je gebed hebt uitgesproken. Het verkeerslicht kan ook op oranje staan. God zegt dan: “wacht, het is beter als ik je gebed nog niet direct beantwoord”. Wij mensen zijn slecht in wachten, want we willen het liefst direct resultaat zien van onze acties. Door wachten kan God de tijd gebruiken om gebeurtenissen te laten plaatsvinden die ons helpen. Wachten kan ons helpen onze gedachten op een rijtje te zetten en te realiseren dat er misschien een oplossing binnen handbereik ligt die we nog niet hadden gezien. Wachten, een middel van God om ons te leren Hem te vertrouwen. Het verkeerslicht kan ook op rood staan. God zegt dan: “Dit gebed zal ik niet verhoren, want wat je vraagt is niet goed voor jou!” Soms zien we later dat dit juist is, maar vaak begrijpen we het niet. We komen ook niet altijd te weten waarom ons gebed niet wordt verhoord. Corrie ten Boom, de beroemde evangeliste, heeft hierover gezegd: “Soms bidden we om zilver en verhoort God ons gebed niet. Later ontdekken we dan dat Hij ons goud heeft gegeven, omdat Hij wist wat beter voor ons was!

William Temple, voormalig aartsbisschop van Canterbury, heeft gezegd: “Als ik bid, gebeuren er allerlei toevalligheden. Als ik niet bid, gebeuren ze niet”. Er zijn heel veel bijzondere verhalen over gebedsverhoring. God verhoort gebeden! Als je moeite hebt om dat te geloven of begrijpen, zou je eens het volgende kunnen doen. Ga dagelijks in de Bijbel lezen. Wissel het bijbellezen af met bidden en schrijf je gebedspunten op. Als je dan jouw aantekeningen met gebedspunten enkele maanden later nog eens doorleest, zal je verrast zijn over hoeveel er veranderd is. Die veranderingen zijn geen toevalligheden: God stuurt Zijn Geest om ons te helpen, ons bijstand te verlenen. Daardoor veranderen er dingen in ons leven. Geduld is dan wel belangrijk, want de veranderingen komen niet allemaal als een bliksemschicht. Vaak gaan er lange processen aan vooraf waarin dan ook de sturende hand van God herkend kan worden.

Wat zou je kunnen uitspreken in je gebed? Als je in een kind-ouder relatie alleen maar vragen van je kinderen krijgt om hun verlangens naar meer speelgoed te bevredigen, wordt dat terecht als een ongewenste ontwikkeling beschouwd. Toch hebben christenen nog wel eens de neiging om naar God een dergelijke houding aan te nemen. Er worden lange lijstje met verlangens opgesomd die God maar even moet vervullen. Dat soort Sinterklaas-gedichten, uitsluitend gebaseerd op het verlanglijstje, verstoren onze relatie met God. Hij wil echt alles van ons weten: onze dankbaarheid, onze hoop, ons verdriet, onze vragen, onze zorgen, ons blijdschap. Als we God onvoldoende vertrouwen, kunnen we weleens de neiging hebben “mooi weer” te spelen. We spreken in onze gebeden alleen maar die dingen uit die ons in goed daglicht brengen. Onze pijn, verdriet, twijfels, etc. laten we dan achterwege. Als we dat ook doen in bijvoorbeeld een huwelijksrelatie, zal je snel ervaren dat er iets niet klopt. Je krijgt niet werkelijk de ander te zien zoals hij of zij is.

In één van de mooiste Psalmen uit de Bijbel, Psalm 139, staat in vers 2 en 3 geschreven: “HEER, u kent mij, u doorgrondt mij, u weet het als ik zit of sta, u doorziet van verre mijn gedachten. Ga ik op ​weg​ of rust ik uit, u merkt het op, met al mijn ​wegen​ bent u vertrouwd”. God kent ons door en door, we hoeven niets voor Hem te verbergen. Dat lijkt wellicht lastig en ongemakkelijk, maar dat is het niet. Je bent veilig met al je gedachten, gevoelens en je “zijn” bij Hem. Iemand deed eens de uitspraak: “God kent mij door en door en toch houd Hij van mij!

Ik wil eindigen met de tekst van  “het Onze Vader”, het gebed dat Jezus ons heeft geleerd. Dit staat in Mattheüs 6: “Bid​ daarom als volgt: Onze Vader in de hemel, laat uw naam ​geheiligd​ worden, 10laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef​ ons onze schulden, zoals ook wij hebben ​vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van ​het kwaad.” Wat een prachtig gebed leerde Jezus ons. We mogen God “Vader” noemen, een Vader van velen (“Onze”). Jezus leert ons dat we God mogen vragen om de dagelijkse dingen die we nodig hebben (voedsel, huis, kleding, werk, etc.). Het is echter maar een beperkt gedeelte van het totale gebed. In het gebed danken we ook God voor Wie Hij is, wat wij van Hem ontvangen hebben. We realiseren dat we dagelijks vergeving nodig hebben en Gods’ bescherming tegen de beproeving van de boze.

Bidden? Door het te doen, leer je veel. Samen bidden met anderen, bekenden of onbekenden, bidden voor anderen, samen met je echtgenoot of kinderen, in de stilte of wandelend in de natuur. Door te bidden bouw je aan je relatie met God en groei je naar Hem toe. Het lijkt moeite te kosten in het begin, maar je krijgt er zoveel voor terug dat je kan gaan verlangen naar gebedstijd met God.

Ik wil afsluiten met een prachtig gebed. Het is al bijna 1000 jaar geleden uitgesproken en opgeschreven door Franciscus van Assissi:

Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat heerst,
laat mij vergeven wie mij beledigde,
laat mij verzoenen wie in onmin leven,
laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,
laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt,
laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,
laat mij licht brengen aan wie in duisternis is,
laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn.

Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten,
niet begrepen te worden, maar te begrijpen,
niet bemind te worden, maar te beminnen.
Want het is toch door te geven, dat men ontvangt
door te verliezen, dat men vindt
door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart
door te sterven, dat men verrijst tot het eeuwige leven. Amen.

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Bidden: waarom en hoe?